HUBERT – orel skalní – aquila chrysaetos

NA UKÁZKY MOC ČASTO NEJEZDÍ, PROTOŽE JE TO LOVECKÝ DRAVEC A PŘI VOLNÉM PUŠTĚNÍ BY MOHL BÝT NEBEZPEČNÝ PSŮM. OBČAS JEJ ALE S NÁMI VIDĚT MŮŽETE. Je to snad nejznámější a jeden z nejběžnějších druhů orla na světě, který obývající celou severní polokouli. Díky loveckému nadání se často používá pro sokolnictví při lovu zajíců, lišek, srnčí zvěře a v Asii se používal na lov stepních vlků.