Kdo jsme?

   Zakladatelem a majitelem společnosti je pan Michal Procházka, který se péči o dravce a sovy věnuje prakticky od dětství. Stal se  spoluzakladatelem  o. s. Merlin a v oblasti veřejných ukázek se pohybuje více než 19 let.

 

   Sokolnická společnost TEIR je neziskovou organizací, která je registrována jako občanské sdružení. Hlavní činností je přiblížit krásu jednoho z nejstarších způsobů lovu – SOKOLNICTVÍ. Tento prastarý způsob lovu si totiž, díky své mnoha set-leté tradici v českých zemích, získal pevné místo jakožto nehmotné dědictví UNESCO.

 

  Další neméně důležitou činností je ukázat našim dětem na základních a mateřských školách krásu přírody. V rámci, dnes již na školách povinného, environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) máme pro školy připraveno několik typů vzdělávacích programů, s podrobnějším zaměřením na život zvířat.

     Specializujeme se na vystoupení určená především pro veřejnost, školy a školky.

 

     Jsme častými účastníky:

  • historických slavností a trhů (měst, hradů a zámků),

  • malých městských slavností, dětských dnů, poutí,

  • soukromých firemních akcí, plesů

  • vzdělávacích programů pro děti (mateřských, základních i středních škol),

  • škol v přírodě, skautských, sběrných a letních táborů,

  • natáčení filmů a reklam …… atd.

Úzce spolupracujeme se společnostmi:

Czech Baroque Society, Merlet,

Divadelní Ansámbl BezeVšeho, Vítkovci, Armiger a dalšími ….

 

HISTORIE

     Členové sokolnické společnosti Teir o.s., nejsou v oblasti vzdělávání a veřejných ukázek žádnými nováčky. Jejich počátky prezentací sokolnictví sahají až k roku 1997,  kde jako dvorní sokolníci trvale působili na státním zámku Konopiště. Mimo tyto ukázky začali se svým programem o dravých ptácích a sovách častěji a častěji navštěvovat také mateřské a základní školy.
     Po 5-ti letech působení dochází ke vzniku občanského sdružení MERLIN, které působí na zámku Konopiště ještě dalších 5 let a poté zámek opouští. Přednášky o dravcích a sovách pro základní a mateřské školy se staly hlavní aktivitou.
     V roce 2009 o.s. MERLIN požádalo a také obdrželo oficiální statut Záchranná stanice volně žijících živočichů. Každý člen absolvoval důležitá školení, nutná  ke splnění podmínek provozovatele záchranné stanice udělené MŽP.
     V roce 2011 se stává o.s. MERLIN na dobu určitou oficiální záchrannou stanicí pro volně žijící zvířata na území hl. města Prahy s pověřením péče o tato zvířata. K tomuto účelu byly společnosti MERLIN poskytnuty od magistrátu dotace ve výši 750.000,-  a 1.500.000,- Kč. Tato finanční podpora umožnila zcela pokrýt veškeré provozní náklady a vybudovat potřebné technické zázemí společnosti.
     Koncem roku 2011 se zájmy a idea budoucího zaměření společnosti začíná ve vedení značně lišit. Bohužel vyhrála (pro některé) touha stát se ve svém novém postavení neotřesitelným, se snahou poškodit ostatní ochranářské subjekty, před původní ideou prezentování přírody, sokolnictví (jako historického umění lovu) a zaměření na odchov kriticky ohrožených druhů dravců i sov. Dochází k oddělení jednoho ze zakladatelů a tím vzniku nové společnosti Teir o.s.