Ukázky pro MŠ

Pro Mateřské školy nabízíme tři populárně naučné programy o zvířatech a přírodě.  

DRAVCI A SOVY V LETU První z programů Spolku TEIR je znám mnoha školkám a jedná se o pořad o dravcích a sovách v upravené formě i pro ty nejmenší. Dětem v mateřské škole představíme v průběhu ukázky,  pro ně přijatelným a zajímavým způsobem, nejen naše, ale i několik exotických druhů dravců a sov (8 – 10 exemplářů).Dětem postupně představíme každého dravce, či sovu. Při výkladu se děti dozvědí, jak se každý jmenuje, kde žije čím se živí a ptáci jsou předvedeni i v letu. Dravce vždy nosíme k dětem tak, aby si je mohli co nejlépe prohlédnout zblízka, většina z nich létá nad dětmi nebo přímo mezi nimi. Každý zájemce si může některého dravce či sovu i pohladit,  takže kontakt je opravdu bezprostřední. Naším cílem je, aby měli děti z ukázky krásný zážitek, proto výklad přizpůsobujeme věku našich posluchačů. Malé děti nejsou příliš zatěžovány odborným výkladem a spíše se snažíme zaujmout je zajímavostmi, které se běžně nedozví. Ukázky jsou kvalitně ozvučeny. Vhodným prostorem pro naši produkci je volný prostor u Vaší školky, v případě chladného a deštivého počasí nebude problém termín posunout. Přáli bychom si, aby náš program pomáhal při ekologické výchově dětí, které dnes nemají tolik možností přímého kontaktu s přírodou, současně chceme vzbudit jejich zájem o přírodu a zvířat

TERMÍN:  konec BŘEZNA – začátek LISTOPADU CENA:   od 3000,- Kč – dle počtu dětí + PHM (5,-kč/km mimo Prahu

  ZVÍŘECÍ OBLUDKY  Tento ojedinělý typ programu o přírodě jsme zatím nabízeli pouze základním školám (Lovci a jejich kořist a Smysly živočichů). Od letošního roku mají i školky svůj audiovizuální pořad o přírodě. Jedná se o kombinaci poutavého výkladu, videoukázek, obrázků a živých zvířat . Pořad je zaměřen na potlačení uměle vyvolávaného strachu a odporu k určitým zvířatům, který získáváme v raném věku odkoukáním z reakcí jiných lidí. V tomto programu děti uvidí živé pavouky, hady, žáby i jiná strachem a pověstmi opředená zvířata. Dětem je vysvětleno proč mají své místo v přírodě, proč vypadají tak, jak vypadají, že není důvod se těchto zvířat bát a ti odvážnější si na některé z nich mohou i sáhnout.  Chceme, aby děti měly z ukázky nejen zážitek, ale i něco nových vědomostí o přírodě. Neméně důležitým posláním je zamezit předsudkům a získat jejich obdiv k přírodě jako celku.

TERMÍN:  začátek ŘÍJNA – konec BŘEZNA CENA:  Od 3000,- Kč – dle počtu dětí + PHM (5,-kč/km mimo Prahu)

JAK ZVÍŘATA ZIMUJÍ Druhý z našich audiovizuálních pořadů pro děti mateřských škol a prvního stupně základních škol. V tomto pořadu se zaměřujeme na nejnepříznivější období roku, které je pro zvířata i nejnáročnější. V kombinaci videoprojekce, audioprojekce, poutavého výkladu a ukázkou zvířata, se děti dozvědí jak se zvířata se zimou vypořádají a jak jim případně pomáhat, nebo nepomáhat. Upřesníme několik mýtů a nejen děti se dozvědí mnoho zajímavého ze zimního života našich živočichů.   TERMÍN: začátek ŘÍJNA - konec BŘEZNA CENA:  Od 3000,- Kč – dle počtu dětí + PHM (5,-kč/km mimo Prahu