Ukázky pro školy

Sokolnická společnost TEIR vám nabízí cyklus tří ekologických programů se zaměřením na zvířata a přírodu. Ekologicko vzdělávací programy jsme  vytvořili ještě za doby, dnes již neexistující společnosti Merlin. Na školách byly prezentovány po řadu let a vždy se setkávaly s velkým úspěchem a to nejen jako cyklus pořadů, ale též jako pořady samostatné.  Po rozpadu společnosti Merlin došlo k inovaci programů, abychom mohli nabídnout opět něco nového avšak původní myšlenka a provedení zůstává stejné. Společnost TEIR dbá na to, aby její programy byly žákům podány v co nejlepší kvalitě a zároveň zábavnou a motivační formou, proto i nadále používáme osvědčený systém rozdělení dětí dle věku. Pokud se tedy v daný den účastní větší počet dětí, jsou podle věku rozděleny do několika skupin a program opakujeme pro každou skupinu zvlášť. Výhodou je lepší udržení pozornosti a hlavně možnost přizpůsobit výklad věku našich posluchačů. Malé děti nezatěžujeme odbornostmi, ale více se věnujeme zajímavostem a s rostoucím věkem je adekvátně přidáváno více odborností. Tyto programy lze využít jako zpestření volných dnů na škole, nebo jako doplněk výuky přírodopisu či přímo jako environmentální výchovu v rámci školského vzdělávacího programu. DRAVCI, SOVY V LETU V této přednášce jsou žáci zajímavým způsobem seznámeni s 10 – 12 druhy nejen našich, ale také několika druhy exotických druhů dravců a sov, jejich úlohou v přírodě, biologií a ochranou . V průběhu ukázky jsou postupně představeni zástupci dravců a poté zástupci sov, vysvětleny rozdíly mezi těmito skupinami a některé rozdíly předvedeny prakticky. Součástí přednášky je, jak již název napovídá, i letová ukázka. Aby totiž nebyla přednáška pouze teoretická a statická, tak dravce či sovu vždy bereme na rukavici, přineseme k dětem aby si jej mohli řádně zblízka prohlédnout a rovnou předvedeme v letu. Jelikož chceme, aby byl zážitek opravdu co největší, snažíme se aby ptáci létali v co nejtěsnější blízkosti nad dětmi, mezi nimi a v případě zájmu i několika vybraným žákům na ruku. Naši dravci jsou pečlivě připravováni, a proto nejsme závislí na venkovních prostorách a v případě špatného počasí můžeme náš program předvést ve stejně vysoké kvalitě také v tělocvičnách. Pořad je zakončen diskusí s dětmi nebo krátkou znalostní soutěží kdy za správnou odpověď obdrží žák malou upomínku na náš program o dravcích a sovách.

LOVCI A JEJICH KOŘIST První ze dvou tzv. audiovizuálních programů, který pojednává o zajímavých taktikách lovu a nesnázích života predátora, ale také o únikových strategiích potencionální kořisti a strastech života lovených živočichů. V tomto pořadu bychom totiž rádi poukázali na vyrovnanost šancí v souboji o přežití na obou stranách. Postupně jsou probírány jednotlivé skupiny živočichů od bezobratlých, ryb a paryb, obojživelníků, plazů až po ptáky a savce. V každé této skupině je vybrána ukázka zajímavého způsobu lovu, nebo unikátního způsobu obrany, popřípadě obojího. Aby byl program co nejzajímavější využíváme dnes již osvědčenou kombinaci zajímavého výkladu, videoukázek a prezentace živých zvířat pro dokreslení a zpestření výkladu. Na závěr je opět soutěž o upomínkové předměty s tématem programu o lovcích.
SMYSLY ŽIVOČICHŮ Druhý  audiovizuáln program je též zaměřen na zvířata, i když z trochu jiného pohledu. V tomto tématu jsme se totiž zaměřili na vnímání prostředí pomocí různých smyslů a jak se nám známé smysly mohou lišit nejen ve výkonu, ale tak v jejich využití. Pořad Smysly živočichů ukazuje na rozdíly ve vývoji smyslů dle prostředí, kde se zvířata pohybují.  V průběhu programu porovnáváme naše základní smysly se zvířecími které jsou mnohem výkonnější a často mohou fungovat i na trochu jiném principu. Mimo základních smyslů jako je zrak , sluch, čich, hmat a chuť jsou představeny i dva smysly kterými my lidé nedisponujeme a jejich využití v boji o přežití.
  Závěr programu je opět zakončen soutěží o ceny s tématem přednášky a u straších žáků besedou s dotazy na téma příroda a živočichové. Aby mohla být přednáška smysluplná je nutné aby v průběhu celé přednášky všichni dobře slyšeli a viděli , a proto používáme profesionální videoprojekci a ozvučení, které je schopno toto zajistit. Přáli  bychom  si, aby  naše programy  pomáhaly  při  ekologické  výchově dětí , které dnes nemají tolik  možností  přímého  kontaktu s přírodou , současně  pomáhal  vzbudit jejich zájem o přírodu.

CENA:     Od 3000,-Kč – dle počtu dětí + PHM(5,-Kč/Km) při cestě mimo Prahu

                 Při větším počtu žáků pořad opakujeme vícekrát za sebou. Dravce 3x, Lovci a jejich kořist a Smysly živočichů 4x v jednom dni.