BOŽENKA – káně lesní – Buteo buteo

BOŽENKA JE JEDINÝ Z NAŠICH SVĚŘENCŮ POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍRODY. ZÍSKALI JSME JI ZE ZÁCHRANNÉ STANICE V ROKYCANECH, JELIKOŽ SE NEMOHLA VRÁTIT DO PŘÍRODY, MŮŽETE OBDIVOVAT KRÁSU JEJÍHO LETU PŘI NAŠICH UKÁZKÁCH. Je to nejhojnější dravec Evropy, kterého lze pozorovat jak krouží majestátně nad lesem a ozývá se táhlým ‘kliééé, kliéé’. Častěji však sedí na stromě, nebo sloupu elektrického vedení, odkud vyhlíží drobné hlodavce. Potkat ji můžeme od hor po nížiny, ale nejraději se zdržuje v kulturní krajině, kde se střídají lesy s poli a loukami.