Tvaroh – raroh velký – falco cherrug

SAMEC RAROHA POCHÁZÍ Z CHOVU B&S HAWK ZAJIŤUJÍCÍ BIOLOGICKOU OCHRANU LETIŠTĚ ČESKÝCH BUDĚJOVIC. JELIKOŽ NENÍ TAK RYCHLÝ JAKO SOKOL STĚHOVAVÝ, MŮŽEME UKÁZAT ÚTOK SOKOLOVITÉHO DRAVCE NA ATRAPU KOŘISTI – VÁBÍTKO – I NA MENŠÍM A ČLENITĚJŠÍM PROSTORU, TAM KDE BY SE KLASICKÝ SOKOL STĚHOVAVÝ NEDOKÁZAL V LETU OTOČIT.  Náš největší druh sokola, který se vyskytuje hlavně v otevřených pláních východní Evropy a Česká republika je nejzápadnější hranicí jejich výskytu. Hnízdí na skalách nebo v hnízdech jiných dravců jako jsou káně, jestřáb či luňáci. Loví nejen ptáky, ale i menší savce do velikosti sysla.