OLDA I a OLDA II – raroh velký – falco cherrug

SAMEČKOVÉ RAROHA OLDA 1 A OLDA2I LÉTAJÍ STŘÍDAVĚ NA NAŠICH UKÁZKÁCH. STARŠÍ Z NICH JE SVĚTLEJŠÍ A RYCHLEJŠÍ. MLADŠÍ JE MENŠÍ TMAVŠÍ A OBRATNĚJŠÍ, TAKŽE MŮŽEME UKÁZAT ÚTOK SOKOLOVITÉHO DRAVCE NA VÁBÍTKO I NA MENŠÍCH PROSTORECH. TAM KDE BY SE OLDA 1 NEDOKÁZAL V LETU OTOČIT.  Náš největší druh sokola, který se vyskytuje hlavně v otevřených pláních východní Evropy a Česká republika je nejzápadnější hranicí jejich výskytu. Hnízdí na skalách nebo v hnízdech jiných dravců jako jsou káně, jestřáb či luňáci. Loví nejen ptáky, ale i menší savce do velikosti sysla.